петак, 12. октобар 2018.

Изградња сурдуличког парка улази у завршну фазу

Ових дана и наш парк добија свој нови изглед и сва је прилика да ће ускоро и он бити завршен. После уклањања старих стабала, урађене су бетонске стазе и постављене украсне плоче, па се надамо и скоријем постављању осталих елемената и садржаја који ће красити парк. Да подсетим да је у току 2017. године у више наврата прослеђивана иницијатива општинским властима у вези реновирања парка и да су почетком пролећа започети радови на уређењу истог. Из угла објектива је то овако изгледало:

МАРТ:

АПРИЛ:

 МАЈ:

ОКТОБАР:

Почетак радова на "освежавању" Расадничке улице

Почели су радови на реконструкцији Расадничке улице од улице Српских владара до раскрснице са улицом Ђуре Јакшића. У наредним данима би требало доћи до уклањања постојећег асфалта, постављања нових ивичњака и асфалтирања новог слоја споменуте деонице. Данас је улица изгледала овако:


Општинске власти почињу да уважавају предлоге грађана, јер је у неколико наврата истима скренута пажња о веома лошој и дотрајалој путној мрежи у нашој варошици, па је ових дана активирано неколико екипа на санацији и уређењу путних комуникација.